Placeholder image

LICEUL TEHNOLOGIC "ION BARBU" GIURGIU

Şcoala nostră îşi propune să asigure elevilor săi o formare iniţială bazată pe competenţe flexibile, adaptate cerinţelor pieţei muncii, care să le sporească şansele de angajare mai ales în acele domenii în care există potenţial de creştere economică. Şcoala nostră îşi propune să asigure o educaţie de calitate,în acord cu nevoile comunităţii şi ale tinerilor,în vederea adaptării socio – profesionale a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni europeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii locală şi europeană. Liceul Tehnologic „Ion Barbu” oferă şanse egale tuturor tinerilor, conform dorinţei de formare profesională şi socială a acestora, oferă locuitorilor din Giurgiu, din comunele învecinate şi tuturor celor interesaţi din judeţ, oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă, de înaltă calitate.
LICEUL TEHNOLOGIC “ION BARBU” GIURGIU îşi propune o abordare care sa îmbine tradiţiile învăţământului economic românesc cu o viziune inovatoare, emergenţa în contextul integrării europene a ţării noastre, să formeze, în filiera tehnologică (domenii de calificare: servicii, comerţ, turism, alimentatie), tineri capabili să facă faţă cerinţelor actuale şi de viitor ale societăţii, la standarde de calitate de nivel ridicat. Liceul Tehnologic “Ion Barbu “Giurgiu urmărește să devină un model al formării şi calificării profesionale a elevilor la nivelul standardelor europene.
Panel 3

NOUTĂȚI ȘI EVENIMENTE

Rezultate EVALUARE NAȚIONALĂ 2021

Calendar evaluare națională 2020-2021

Calendar examen bacalaureat 2020-2021

Valoarea susținerii unei probe la examenul național de bacalaureat este în valoare de 123 LEI. Înscrierile se fac pana vineri (04.06.2021) ora 16.00


Venituri brute realizate de personalul Liceului Tehnologic "Ion Barbu" Giurgiu,conform art.33 din Legea 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - Martie 2021

CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE – 2021

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL

ADMITERE CLASA PREGĂTITOARE

Adresa de e-mail la care pot fi trimise cererile de înscriere însoțite de declarația pe propria răspundere, și, acolo unde este cazul, de recomandarea de la grădiniță: liceul_ionbarbu@yahoo.com


Dosarele pot fi depuse și la secretariatul unitățîî de învățământ de :

Luni - Joi orele 08:00 - 16:00

Vineri orele 08:00 - 14:00


Vaccinare COVID-19

Model cerere de înscriere BAC 2020

Informatii inscriere BAC serii anterioare.

Cerere inscriere examen.

Cerere echivalare examen intensiv.

Venituri brute realizate de personalul Liceului Tehnologic "Ion Barbu" Giurgiu,conform art.33 din Legea 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - Martie 2020.

Tabel-venituri

PAS

PAS

ANUNȚ LANSARE PROIECT NR 2019-1-RO01-KA102-061878. Competențe pentru viitor prin Erasmus +

ERASMUS+

Comunicatul de presă nr.132969/PGGR/29.10.2019

Comunicat

Miercuri 09.10.2019, ora 13.30 - Activitate de informare în cadrul campaniei "Time to Move"

Procedura de selecție a participanților în cadrul proiectului ERASMUS+, nr. 2018-RO01-KA101-048231

ERASMUS+

Anunț selecție participanți

ERASMUS+

Concurs selecție participanți

ERASMUS+

Lista finală a participanților la mobilități in cadrul proiectului ERASMUS+

ERASMUS+