Placeholder image

LICEUL TEHNOLOGIC "ION BARBU" GIURGIU

Conducerea Liceului Tehnologic "Ion Barbu" Giurgiu

Director - Prof. Cîrjaliu Mihalea 

Director adjunct - Prof. Toban Stelică

Componența consiliului de administrație

Președinte Director - Prof. Cîrjaliu Mihalea

Membru - Director adjunct Prof. Toban Stelică

Membru - Prof. Popescu Mariana

Membru - Prof. Gușă Cristiana

Reprezentantul elevilor

Reprezentantul părinților

Consilier local -

Consilier local -

Reprezentantul primarului -

Secretar CA -